Tasarruflu Yazılar

Antrepoda Kağıtsız Beyanname                             Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 


Götürü Teminattan Yararlanacak
Antrepolarda Daha Önce Başlamış
Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden                  Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 
İşlemlere Ait Teminatların İadesi
 

Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü           Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 
Teminat Olarak Kullanılması Talebi            

İzinli Alıcı Sevk İşlemleri                               Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız.        

Antrepoda Eşya Devri                                              Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız.  

Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü            Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 
Teminat Olarak Kullanılması Talebi

Alkollü İçkiler                                           Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 

AN2 Tutanak İşlemleri                                               Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 

Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük          Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 
Cezasının Tatbiki 

Ardiye Ücreti                                             Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 

İmha Edilecek Eşya                                                    Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 

Kaçak Eşyanın Tasfiyesi                                               Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız. 

Tasfiyelik Eşyalar Hakkında                                         Dokümanı Görüntülemek İçin Tıklayınız.